pismo-czytanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym eseju postaram się wyjaśnić kluczowe pojęcie, które rządzi metodologią interpretacji. Dotyczy ono sposobu, w jaki tekst zwraca się do kogoś. Gdzie indziej1 zwróciliśmy uwagę, że relacja pismo-czytanie różni się od relacji mówienie-słuchanie nie tylko po stronie nadawcy, lecz także po stronie odbiorcy. Pytaliśmy: dla kogo się pisze?, i odpowiedzieliśmy: dla każdego, kto umie czytać. Wspo...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ricoeur, Paul 1989. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.