pismowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grupy równoległych pręcików są zazwyczaj ograniczone w swym występowaniu do pojedynczych kryształów skalenia, lecz w niektórych przypadkach pręciki mogą przecinać granice pomiędzy kryształami sąsiadującymi. Skaleniem w przerostach pismowych jest zwykle mikropertyt mikroklinowy, zastępowany częściowo przez albit lub sodowy oligoklaz. Obserwacje wie'u badaczy wykazały, że przynajmniej część przerostów pismowych może być wynikiem częściowego zastąpienia skalenia kwarcem, przy czym jest bardzo prawdopodobne, że zastępowanie to następuje wzdłuż pęknięć lub defektów sieciowych w skaleniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.