pistoleciarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tomiast dla kandydatów na zawodników w strzelaniu z karabinu szczególnie diagnostyczne są zdaniem tej autorki: szerokość barków, długość tułowia, głębokość klatki piersiowej, szerokość miednicy, Obwód brzucha, długość ramienia i przedramienia. Przeciętne tych cech wyróżnionych zespołów zawarliśmy dla karabiniarzy w tabeli 124, a dla pistoleciarzy w tabeli 125...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Zbigniew 1979. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, wyd. 2 przerob. i uzup., Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.