pistolet-prasa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naczepa do przewozu cementu luzem (w głębi widoczny wagon do cementu); Betonownia połowa; 3 Urządzenie frezujące do przeładunku materiałów z lui:h hałd (produkcja NRD); 4 Pistolet-prasa hydrauliczna do sprężania konstrukkablobetonowych (produkcja CSRS); 5 Urządzenie produkcji krajowej do drążeprzebić podziemnych (tzw. kret) dla kabli, rur itp.; 6 Wyciąg przewoźny do nsportu pionowego materiałów budowlanych na wysokość do 50 m (produkcja IF); 7 Urządzenie wózkowe do sprężania konstrukcji silosa z elementów prefajkowanych; 8 Urządzenie do frezowania bruzd instalacyjnych w murze; 9 Dynatryskowa do mechanicznej nanoszenia zaprawy tynkarskiej na ścianę; 10 Zacieraczka mechaniczna do rozcierania zaprawy tynkarskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.