pistoletek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiadomo dalej, że w gwarach częściej są używane wyrazy zdrobniałe i spieszczające. Niektóre przyrostki są te same, co w języku literackim, np. -ek, -ik, ale ich rozłożenie bywa inne: deszczek, warkoczek, pistoletek. Są też przyrostki w języku literackim nie używane, jak -yszek, -iszek (Wielkopolska i sąsiedztwo): wianyszek, slonyszko, czepyszek, koniszek, Janiszek. Przyrostek -aszek jest w gwarach częstszy niż w języku literackim: kijaszek, świeraszek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1962. Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.