pizgać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Indeks 757 piśmidlo 415 piśmiennictwo 415 piśmienny 415 piśmię, piśmienia 415 piszczałka 415 piszczeć 415 piszczek 415 piszczel 415 plszczkowy 415 pitka 405 pitny 405 pitolić 450 pitonosy 415 pitrasić 415 pitraszyć 415 pitrok 450 pitwać 415, 450 pitwak 450 piwiarnia 415 piwiarniany 415 piwiarz 415 piwnica 415 piwniczy 415 piwny 415 piwo 415 piwonja 416 piwonka 416 piwosz 415 piwotrank (bertram) 21 piwowar 415 piwowy 415 pizgać 416 piznąć 416 pizus 416 piździć 416 piżmo 416 Pkielnik 407 pkielny 407 pkiet 407 plac 416 placaszek 416 placek 416 piach (plech) 417 placówka 416 placowy 416 placuszek 416 plaga 416 plagjat 417 plagować 406 plakat 417 plama 417 plamić 417 •plamisty 417 plan 417 piana 417 plankty 419 planować 417 planta 682 plantacje 682 plantator 682 plantować 682 plapla 394 plask 417 plaskać 417 plaskanka 417 plaskaty 417 plaski 417 plaskonogi 417 plaskur(a) 417, 438 plaskur (praszczur) 417 plasnąć 417 plaster 417 plastr 417 plastrować 417 plastyka 417 plaszczurzęta 545 płaszczyzna 417 piała 417 płatać (pleść) 418 platan 417 platery 417 platforma 417 plazder 417 plaża 416 plądrować 419 pląs 417 pląsać 417 plątać 417 plątanina 417 pleban 417 plebej 417 plebejusz 417 plebiscyt 417 piece 417 plech 417 plecha (plesz) 418 plechowacz 418 pleciuga 418 plecy 417 pleć, pielą 418 pleczysty 417 plemienny 418 plemię 418 pleni 418plenić 418 pienie (pleć) 418 plenny 418 pleń 418 pleskać 419 pleso 421 pleść, plotę 418 pleśnieć 418 pleśniwy 418 pleśń 418 plesz 418 pleszek (plech) 418 pletli wy 418 płetwa 421 plewa 418 plewiarka 418 plewić 418 plewidlo 418 plewnia 418 pląsy 417 pliska 418 pliskwa 418 plistwa 418 pliszka 418 plizga 418 plomba 414 plombować 414 plon 418 plondrować 419 plonnik 418 plonować 418 ploso 421 plotka 418 plotkarz 418 płowa (plewa) 418 plucha 419 pluchota 419 pluć 419 plugacz 419 plugawić 419 plugawy 419 pluną 419 plunąć 419 plundrować 419 plusk 419 pluskać 30, 419 pluskota 419 pluskwa 419 plusnąć 419 pluszczeć 419 pluta 419 pluwaczka 419 plwacz 419 plwaczka 419 plwocina 419 plwotka 419 płaca 419 płachciany 419 płachetka 419 plachetnik 419 płachta 419 płaci 420 płacić 420 płacie 420 placież 420 plaćca 420 płacz 419 płaczennica 419 płaczka 419 płaczliwy 419 placznica 419 płajca 420 płakać 419 płaksa 419 płaski 419 płaskość 419 piast 420 płaszcz 420 płaszczenica 420 płaszczowy 420 płaszczyć 419 płaszczyk 420 płaszczyzna 419 płat 420 płatek 420 płatka 420 płatki (płatnerz) 420 ptatnąć 420 płatnerz 420 płatnia 420 płatnik 420 płatno 420 płatny 420 płatować 420 płatowy 420 pław 420 plawca 420 pławić 420 płaz (płazem) 420 płaz (płazać) 420 płaza 420 płazać 420 płazą 420 piazić 420 płciowy 420 plecha (pchła) 401 płeć, płci 420 pleszka (pchła) 401 płet 420 płetownik 420 płetwa 420 plo 421 płocha 421 płochliwy 421 płochość 421 płochy 421 płocica 421 pióciennik 422 płócienny 422 Płock 357 płoć 421 płód 421 płodny 421 płodowity 421 płodozmian 421 płodzić 420 płodzisty 421 płókać 421 płomienny 121 płomień 421 płomyk 421 płonąć 421...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.