plagioklazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieco później w miejsce oliwinu zaczynają się wydzielać augity, które wytworzyć mogą skałę piroksenitową. Wreszcie zaczną krystalizować plagioklazy wapniowe i — jako lżejsze od magmy — podnosić się ku stropowi. Zbierając się w plagioklazowe masy skalne, wytwarzają one anortozyty, skały spotykane np. w Skandynawii...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.