plamowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MINY [franc.], zool. chodniki drążone wewnątrz liści albo pod skórką zielonych łodyg przez larwy owadów minujących (pewnych gatunków motyli, muchówek, chrząszczy i błon kówek), które wyjadają miękisz nie uszkadzając skórki; kształt m. jest zwykle charakterystyczny dla powodującego je gatunku; rozróżnia się np. m. wężowate, plamowate, placowate, pęcherzowate; nad m. obumiera tkanka, co zmniejsza powierzchnię asymilacyjną rośliny; masowe atakowanie roślin przez owady minujące może powodować szkody gosp. (namiotniki, pochwiki); b. dużo gatunków minujących spotyka się w rodzinie —► miniarek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.