planetaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiersze z I i II etapu nie nawiązują do kodu reklamowego. Komunikat słowno-wzrokowy, poza jednym wyjątkiem, nie informuje ani o konkretnej sytuacji, ani rodzajach manipulacji środków masowego przekazu. Odwołuje się jedynie do filozofii scjentyzmu i planetaryzmu. Jest to informacja niepełna i bez użycia środków perswazyjnych (ani za pomocą ikonu, ani za pomocą tekstu), jak to widzieliśmy w wierszu Lucii Marcucci. Funkcja zdań względnie tekstów „cudzych”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornhauser, Julian 1983. Wspólny język (Jugoslavica), Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.