planifikator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwyczajem, szukać ,,kozłów ofiarnych'’. Ale proces Slansky’ego i towarzysząca mu czystka nie okazały się skuteczne, przeciwnie pogłębiły jeszcze niepokój. Na Węgrzech, Ernest Gero, naczelny planifikator reżimu, w artykule opublikowanym dnia 19 grudnia 1952 roku w czasopiśmie Kominformu, potwierdził ,,wzrastające braki produkcji przemysłowej”, dodał jednak, że jx>wstay one „skutkiem zaniedbania dyrektorów przedsiębiorstw, któzy nie stosowali się ściśle do zarządzeń Rady Ministrów” i któzy „przez oportunizm” przeciwstawiali się często otrzymywanym od zwierzchników „planom narzuconym i całkowicie realym”, których wykonanie — jak to stwierdzili technicy dach przedsiębiorstw — było możliwe. Według Gero plan „na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.