planigrafia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdjęcia rentgenowskie z ruchomym aparatem znane są w medycynie pod nazwą zdjęć warstwowych, planigrafii, tomografii, serioskopii lub radiotomii. Wynalazcami tej metody są A. Bocage w r. 1921 i niezależnie od niego Ziedes des Plantes w r. 1932. W aparatach takich, zwanych tomografami, lampa rentgenowska i błona w kasecie są w ruchu sprzężonym. Mój pomysł, polegający na ruchu wyłącznie aparatu, powstał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.