plazmowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mie ograniczony. Przeważał bądź przemieszany z liryzmem jaskrawy, drastyczny naturalizm, jak na przykład u Kurka, bądź franciszkański humanizm i sentymentalizm, jak u Wiktora, bądź jak u Piętaka impresjonistyczny liryzm, rozmazujący obraz świata w nieokreśloną plazmowatą mgławicę. Dołączała się do tego dość osobliwa i dziwaczna skłonność do demonizacji obrazu i ukazywania chłopstwa jako masy pierwotnej, pogrążonej w ciemnocie, oddanej na pastwę ponurych, animalnych instynktów, apatycznej i biernej, raczej obiektu dla charytatywnych i filantropijnych zabiegów niż zdolnego się określić podmiotu. By...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tomicki, Jan (red.) 1982. Polska odrodzona 1918-1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.