pluskotać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kozacy go zabili lub w ~ pochwycili U 38; L brak, SW z Kraszewskiego; z ros. n;ieH; pluchać, -nąć ‘pluchotać, pluskotać': woda w czarne falc plucha P I 81, skąd ta woda -a II 145, jasna fala. .. -a mile V 109, deszcz ... -a At 47 II 132, pluchnął Dniepr Sz 21; specjalny odcień: sto trupów krzyżackich do głębiny plucha ‘wrzuca’ Mr 98, Tylko że w rzece trupa z trupem -a Po X 292; L brak, w SW tylko forma niedokonana, przykład z S-i: już przez pułap deszcz mi plucha; występuje poza tym u Mickiewicza, p. Dobrz. 376; również w odmiankach złożonych:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.