plutarchowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W biografii Baczyńskiego zawarte są składniki, które tę ocenę i te słowa pozwalają sprowadzić do postaci prostszej i jednocześnie oczywistej. Biografia ta ze Słowackim wykazuje tak wiele podobieństwa układu rodzinnego, który wydał poetę, jak gdyby sama historia poezji polskiej zamierzyła była po plutarchowsku wykonać jakiś żywot paralelny do żywota wielkiego Juliusza. Zamierzyła, lecz wykonała tylko cząstkę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Baczyński, Krzysztof Kamil 1964. Utwory wybrane, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.