pneumatomachizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie wymienione stanowiska zostały uznane za heretyckie. Sobór ekumeniczny w Konstantynopolu (381 r. n.e.) potępia jako heretyckie następujące stanowiska w rozumieniu Trójcy Świętej: eunomianizm, anomianizm, arianizm, eudoksjanizm, semiarianizm, pneumatomachizm, sebalianizm, marcelianizm, fotynianizm, apolinaryzm. Byłoby bardzo trudno wskazać w historii myśli ludzkiej drugi taki problem, którego naświetlenie zrodziłoby zbliżoną — ponadto uznanych za fałszywe — liczbę stanowisk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowski, Stefan 1988. Rozumność i świat. Próba wprowadzenia do filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.