pneumoterapia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) komór mózgowych. Ocena pneumoencefalogramu polega na porównawczej ocenie jego obrazu z peg prawidłowymi. Ponadto stosuje się wiele pomiarów: szerokości komór, rowków międzyzwojowych i in. (L.K.) pneumoterapia mózgowa, metoda leczenia pewnych chorób mózgu lub ich objawów przez wprowadzenie powietrza do czaszki. Niektórzy niewłaściwie nazywają ją pneumoencefalografią. Ten sposób postępowania daje niekiedy dobre wyniki w zaburzeniach psychicznych pourazowych, padaczce pourazowej lub innego pochodzenia. Bywa skutecznym zabiegiem leczniczym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.