południowobułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieć wzory greckie. Wskazują na to analizy starocerkiewnych tekstów tłumaczonych z języka greckiego (K. Mirczew, 1963). Zapożyczenia ze słownictwa greckiego najsilniejsze są oczywiście w dialektach południowobułgarskich, tzn. w południowej części ziem bułgarskich. Wiele spośród nich przeszło także do innych dialektów oraz do literackiego języka dzisiejszych Bułgarów. Dlatego też znajdujemy w nim — obok bardzo rozpowszechnionych zapożyczeń o znaczeniu międzynarodowym, związanych z przyswajaniem sobie wielkiej spuścizny kultury helleńskiej — odrębną grupę słów greckich używanych w prostym języku ludowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.