południowomolukański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Interesujących danych dostarczają badania Gabriela Weimanna, w których grupa studentów wypowiadała się na temat terroryzmu południowomolukańskiego i chorwackiego. Część badanych zapoznała się z zestawem artykułów relacjonujących działania odpowiednich organizacji, część natomiast nie. Porównanie wypowiedzi na temat terroryzmu przed i po czytaniu wskazało, że poddanie wpływowi prasy zmieniało ocenę lekko na korzyść terrorystów, choć nadal w przedziale obrazu negatywnego. Natomiast wyraźnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte