pośrednioprodukcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wolnych i technicznych. W tej kategorii znalazło się jednak tylko około 2% urodzonych w Jugosławii, około 2% — we Włoszech i 1 % — w Grecji. Z drugiej strony aż 32% siły roboczej stanowią handlowcy, pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji i w działach pośrednioprodukcyjnych oraz robotnicy. W tej kategorii znalazło się około 27% anglo-Australijczyków i aż ponad 57% urodzonych we Włoszech, 59% — w Grecji i ponad 68% — w Jugosławii. Liczby te potwierdzają przypuszczenie, że istniejący nadal...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolicz, Jerzy Jarosław 1990. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.