pochwalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opinia osądziła go pochwalnie. Była to chwila, gdy odczuwano potrzebę własnych twórców na polu sztuki i dlatego z łatwością kreowano krakowskiego budowniczego na jakiegoś polskiego Viollet le Duca. Dużo zawinił tutaj Stanisław Tomkowicz, który pisząc w 40 lat po śmierci Kremera pobieżny szkic o gmachu Collegii Maioris w IV tomie Rocznika Krakowskiego (wydanym na jubileusz Uniwersytetu) zacierał wady i błędy odnowienia, przemilczał krytykę, a powtarzając to, co o sobie sam Kremer podał w Mączyńskiego Pamiątce z Krakowa, tym samym zajął stanowisko niekrytyczne. Nie dotarł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.