pocięcie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) scach przez dodanie sylaby nadliczbowej, lub wymianę jednego jambu na trochej. Pocięcie linii tej na nierównomierne odcinki wierszowe nie przyczynia się do uwypuklenia, lecz przeciwnie tuszuje rytm jambiczny, nawet tu i ówdzie, wskutek oderwania się początku wiersza od anarkuzy, zmienia go pozornie na trochej. Natomiast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.