pociejowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowskiej. Gdy ks. Sułkowski wraz z Potockim zgłosili gotowość zbudowania dwóch osiedli żydowskich za wałami Warszawy, zwołał D. kandydatów na osadników do izby modlitewnej w Pałacu Pociejowskim i rozdzielił między nich składkę przeznaczoną na skarb pański, która wyniosła 1000 czerw, złotych. Dnia 22 I 1777 z myśl dekretu marsz. Lubomirskiego zburzono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.