początkowo-brzegowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cząstek i kiedy wchodzi i wychodzi z danego obszaru. Natomiast bardzo naturalnym problemem jest rozważenie obszaru skończonego i pytanie o rozwiązania równania Schródingera w tym obszarze przy zadanych warunkach początkowych w chwili t = 0 oraz przy pewnych warunkach brzegowych dla t > 0, określających fale wchodzące do rozważanego obszaru. Taki mieszany problem początkowo-brzegowy wyznacza (na ogół) jednoznacznie rozwiązanie w tym obszarze dla t > 0 i pozwala obliczać fale wychodzące z obszaru na zewnątrz. Jest to najbardziej poprawne postawienie problemu rozproszeniowego dla rozproszeń zachodzących w skończonym obszarze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.