poczynianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pawełczyńska podkreśla, że we wszystkich poczynianiach zwalczających przestępczość grup nieletnich należy liczyć się z postulatem możliwie najwcześniejszej i zawsze kompleksowej in ger enc ji opiekuńczo-wychowawczej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.