pod-sens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele polskich przyimków przestrzennych (pod, nad, przed, za, między, i in.) może występować zarówno przy rzeczowniku w narzędniku jak i w bierniku. W pierwszym przypadku wyrażenie przyimkowe oznacza miejsce, w którym odbywa się czynność; w drugim - cel, do którego zmierza poruszający się przedmiot lub osoba. Ponieważ jednak znaczenie ‘lokatywności’ bądź ‘adlatywności’ wnosi końcówka deklinacyjna rzeczownika, nie przyimek, nie ma potrzeby postulowania odrębnych lokatywnych i adlatywnych pod-sensów dla każdej konfiguracji przestrzennej nazywanej przez te przyimki. Sens <o> został zaznaczony na rysunku 5 jako odrębny wyłącznie dla zwiększenia przejrzystości obrazu, gdyż <p>, <n> i <s> stanowią rozszerzenia pod adlatywnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.