podażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nałaby się ze stopą procentową. Wzrost gosp. w ujęciu szkoły neoklasycznej zależy więc od czynników autonomicznych, które w istocie nie mogą być przedmiotem analizy ekonomicznej. Model wzrostu szkoły neoklasycznej ma charakter podażowy; wzrost produkcji prowadzi do odpowiedniego wzrostu dochodów społeczeństwa i globalnego popytu, a równowagę oszczędności i inwestycji zapewniają zmiany w poziomie stopy procentowej, oddziaływającej na kształtowanie się obu tych wielkości. Poglądy przedstawicieli n.sz. w e.p. wywarły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.