podbaldaszkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 387 okołojądrowy 336 okołokomorowy 337 okołoksiężycowy 336 okołoraurny 336 okołomurowy 336 okołooperacyjny 337 okołooskrzeIowy okołopęcherzowy 336 okołoporodowy 337 okołoprzełykowy 336 okołordzeniowy 337 okołoroczny 337 okołorównikowy 336 okołoskrzelowy 336 okołosłoneczny 336 okołostawowy 336 okołoszejny 336 okołościęgnisty 337 okołouchowy 336 okołowierzchołkowy 337 okołozastawkowy 337 okołoziemski 336 poabdykacyjny 108 poadiuwantowy 119 poakcentowy 118 poalkoholowy 119 poakowski 119 poamerykański 120 poantenowy 120 poantyczny 120 poariański 108 poartyleryjski 108 poaugustiański 108 poawaryjny 113 pobalowy 108 pobenedyktyński 108 pobernardyński 108 pobetonowy 120 pobieżny 103 pobiskupi 1-17 pobiurowy 113 pobłędny 103 poboczny 92, 95 po Bożemu 85 pobożny 85 pobrzegowy 95 po brzegu 95 pobrzeżne 95 pobrzeżn^ 92 pocepny 125 pocestny 85 pocmentarny 118 pochaotyczny 108 po chłopsku 92 pochrystusowy 113 pochrześcijański 108 pocysterski 108 poczółnowy 120 poczciwe 84 poczciwy 84 poczesny 89 poczestny 85 poczęstne 85 poczwórnokoleśny 111 poczwómopołączny 111 poczwórnorzemienny 111 poczwórny 92, 98, 105 podalpejski 164# 165 podapeniński 171 podarkturowy 171 podbaldaszkowy 165 podbalkonowy 175 podbarkowy 165 podbałkański 171 podbarkowy 165 podbębenkowy 165 podbiegunowy 171 podblachowy 90 podbloczkowy 165...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.