podblok

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków wyznaczają całkowitą asymetrię. Stawiamy zatem hipotezę, którą sformułujemy w postaci następującego kryterium: Funkcje boolowskie rzędu -n ^ 4 mające największe liczby klas podfunkcji wszystkich rzędów niższych niż n należą do takich funkcji, których bloki o wagach 2^ L ^rt-2 oraz pary tych bloków generują maksymalne liczby podbloków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kerntopf, Paweł 1974. Niektóre własności zbiorów podfunkcji funkcji boolowskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.