podbrygadier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziem podolskich. Był jednym z pierwszych wychowanków warszawskiego korpusu kadetów, następnie wszedł w skład grona podbrygadierów, a w r. 1774 Czartoryski, ówczesny komendant szkoły rycerskiej, powierzył mu, wówczas kapitanowi gwardii pieszej W. Ks. Lit. i swojemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.