podczepić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Atakowanie baz lotniczych odbywało się przez bombardowanie pasów startowych i niszczenie samolotów na lotniskach. Na pasy startowe zrzucano 450-kilogramowe bomby burzące z lotu nurkowego z wysokości 1200—1500 m albo 250-kilogramowe bomby przeciwbetonowe. Samoloty zabierały po 2—4 takie bomby, podczepione pod skrzydła, i zwalniały je na wysokości 80—100 m przy prędkości 900 km/godz. Spadająca bomba wytracała, wskutek działania czterech silników hamujących, prędkość poziomą do zera i przyjmowała położenie pionowe; wówczas zaczynał działać silnik napędzający, nadając jej dużą prędkość pionową. Bomby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maszlanka, Bronisław 1971. Cztery oblicza militaryzmu. Okruchy historyczne, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.