poddaszny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stropy poddaszne zasklepiono na belkach żelaznych systemem Kleina i takież nad piwnicą, w której mieścić się będzie kotłownia centralnego ogrzewania. 0 wyborze tego rodzaju sklepień zdecydował przydział belek żelaznych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.