poddrzewko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ja, natomiast dopuszczałoby połączenia ktoś ciekawy. Oczywiście, taki proces derywacyjny zarezerwowany byłby wyłącznie dla tych ciągów, które zawierają przymiotniki mogące pełnić zarówno funkcję przydawki w grupie nominalnej, jak i funkcję orzecznika, czyli jak zostało wcześniej pokazane - modyfikują N\ Zaprezentowane wyżej drzewka zawierają symbol AP, który, rzecz jasna, może być przepisywany nie tylko na A, ale też może dominować nad innymi elementami. Jednakże w tym miejscu wspomnę jedynie o kilku możliwych regułach przepisywania AP tworzących następujące poddrzewka: (10) AP...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.