podebranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ani bezpieczeństwa pracy. Nic też dziwnego, że oprócz strat poniesionych w wyniku wojny, kopalnie stanowiły typowy przykład gospodarki rabunkowej. Pokłady o mniejszej wartości zostały zarzucone, a wobec podebrania zasobów niżej leżących — nie nadawały się do eksploatacji: brak filarów ochronnych powodował skrzywienie szybów itd. Najgroźniejsze w skutkach były fatalne warunki bezpieczeństwa. Powodom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Męclewski, Edmund et al. (oprac.) 1962. Rzwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.