podemporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie mamy żadnych poszlak, któreby wskazywały na istnienie w romańskim kościele sklepień w korpusie lub w chórze. Natomiast można przypuszczać, że podzielona na dwa pola kwadratowe przestrzeń podemporowa była sklepiona krzyżowo K Dla naw i chóru przyjmujemy więc strop z belek i normalny bazylikowy dach. Wieże, czworoboczne w pierwszej kondygnacji, mogły w następnej przechodzić w ośmiobok, którego ściany ożywione były zapewne dość licznymi otworami okiennymi, być może w formie okien bliźnich, należących do klasycznego repertuaru tej architektury. Trudno powiedzieć, czy istniała wieża na skrzyżowaniu naw, brak bowiem danych materiałowych i pisanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.