podfaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obrębie ostatniego zlodowacenia wyróżnia się trzy ważniejsze łańcuchy wzgórz moren czołowych, odpowiadające dłuższym fazom stacjonowania czoła lodowca: najstarszą fazę — leszczyńską, młodszą — poznańską i najmłodszą — pomorską. Fazy te dzieliły się z kolei na szereg podfaz. W kierunku wsch. wszystkie łańcuchy moren czołowych zbliżają się do siebie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.