podgraniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) morzu. Najliczniejsze są nazwy przymiotnikowe z jsod^-} stanowią one około yfo (na**> 3350) wszystkich nazw terenowych utworzonych od wyrażeń przyimkowych. Są to nazwy typu Pod,^ziei^k^e^aki, Podząmec^ ka Góra, Podgraniczne Bagno, Poddolinczany Dół...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.