podgrunt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sosny. — Już^ samego nasienia wychodzi korzonek niezmiernie długi, włóknisty a delikatny, który wpina się w ziemię coraz dalej, poszukując wilgoci i trochy pożywienia, a jednocześnie przytwierdzając przyszłe drzewo tak mocno, by go wiatry potem wywrócić nie mogły. Ten kierunek zachowają korzenie i nadal, a często bardzo uda im się przebić jałową warstwę gleby i dost ać do żyznego podgruntu. Wtedy razu o do pracy. Zaczną one pompować wodę i mineralne pokarmy i posyłać je do dalszej przeróbki igłom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łaganowski, Stefan (zebr.) 1923. Ziemia w opisach i obrazach. Wypisy geograficzne. Cz. I, wyd. drugie, Warszawa : M. Arct
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.