podkora

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pach elektronowych, kartach perforowanych i taśmach magnetycznych w stosunku do mózgu, podobnie jak o korze, podkorze, szarej i białej substancji w stosunku do maszyny. To nie są pojęcia cybernetyczne; odnoszą się one albo tylko do maszyny, albo tylko do mózgu, a dla cybernetyki ważne są pojęcia odnoszące się do wszelkich obiektów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rowieński, Z. Ujemow, A., Ujemowa, J. 1963. Filozoficzny zarys cybernetyki, tłum. M. Niewęgłowski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.