podkorowo-instynktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teoria Plooga 550 psychizmów najwyższych. U człowieka dorosłego te 3 instancje dynamizmów psychicznych istnieją i współdziałają synergicznie ze sobą. Aktywność psychiczna człowieka dorosłego jest więc syntezą dynamizmów odruchowowarunkowych, prelogicznych i logicznych opartych na dynamizmach podkorowo-instynktowych, Mazurkiewicz opierając się na badaniach Orbellego, Hessa oraz innych autorów stwierdza, że układ wegetatywny stanowi integralną część wszystkich pięter osi mózgowo-rdzeniowej, nie wyłączając kory mózgowej. Układ ten jest siedliskiem życia uczuciowego,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.