podmaślanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Według mnie np. jedną z takich przyczyn jest fałszywie przeżywana rzekoma antynomia między patriotyzmem a uniwersalizmem, inną przyczyną jest po prostu megalomańskie, egoistyczne uznanie samokreacji za cel ważniejszy od trudów kreowania nowego losu narodowego, jeszcze inną przyczynę upatruję w kompleksie zaścianka, przezwyciężanym manią na europejskość, „podmaślaniem się” Zachodowi... Godziłoby Się — już poza ramami dyskusji na tej sesji — gruntowniej przebadać inne przyczyny awarii mechanizmów owego „nakazu wewnętrznego”, o którym była mowa... Właściwe diagnozy mogą przecież posłużyć sensownej terapii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1972. Z mojego ćwierćwiecza, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.