podmiot-ciało

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Śniadecki był wspaniały, kiedy upierał się przy idei podmiotu-ciała. Była to zdobycz oświeceniowego empiryzmu, która zdecydowała o rozwoju antropologii europejskiej aż do dnia dzisiejszego. „Ja” jako niematerialna dusza jest dziś do przyjęcia tylko dla najbardziej zatwardziałego spirytualisty. Ale jednocześnie podmiot-ciało Śniadeckiego był związany z oświeceniową, empirycystyczną i utylitarną wersją tej idei. Śniadecki był uczonym i matematykiem. A matematyka, l’ésprit géométrique, Duch Święty klasycyzmu, uczy prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.