podnająć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sztuk. Ponadto otrzymał on jeszcze od Urbaru Zubrzycy Górnej polanę Dziwikówkę, też na Sylcu, i wraz z nią 50 owiec do wypasu. Obie polany nie mogły jednak wykarmić tej ilości owiec, jaką posiadał, więc baca był zmuszony podnająć jeszcze różne pasionka na Krowiarkach, Sylcu i Głowniaku. Ale ponieważ i to jeszcze nie wystarczało, wypasał on owce także na terenie lasów państwowych, przeważnie po szczytach górskich koło Głowniaka, tak na Zubrzyckiej, jak i po zawojskiej stronie, gdzie było dużo doskonałej zieleniny leśnej po wyrębach i mładnikach. Na skutek tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo