podoficerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Treść w schemacie: Półbezrobotny chłopak, lat 21, będący w ruchu robotniczym, idzie do wojska. Poznając wojsko, widzi możność ucieczki przed bezrobociem — zawodowe podoficerstwo. Stara się, zostaje zawodowym. Z przeszłością społecznej roboty zrywa zupełnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.