podpleban

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wydał w r. 1877 dziełko pobożne w dziewięciu językach, później wyjechał do Chile; po krótkim pobycie w Conception i Santiago przeniósł się na podplebana do Valparaiso, gdzie wedle Domejki »wiele dobrego robi, szanowany i kochany od wszystkich, cnotliwy i uczony«. Powróciwszy do Europy, zmarł w Krakowie 30 IX 1882...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.