podróżnik-dziennikarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie status wykonawcy. Rolę tego kryterium dobrze odzwierciedla, przytoczony przez A. Ropę, przykład programu „Tele-Echo”. Rozmowa dziennikarki z podróżnikiem-dziennikarzem (równy status społeczny) prowadzona jest — nie wdając się już w szczegóły rozróżnień i nie rozpatrując niedogodności tego terminu — językiem literackim. Dziennikarka ingeruje w wypowiedzi zaproszonego gościa rzadko, ewentualnie uprzystępniając telewidzom terminy fachowe, które mogą się pojawić. Inaczej rzecz się ma przy rozmowie z — po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.