podrewizor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w 1865 r. jako oficera żandarmów sztyletników, oskarżonego o przekazywanie do wypełnienia wyroków Trybunału Rewolucyjnego, m. in. na urzędnika Zakrzewskiego i podrewizora administracji tabacznej Krajewskiego. 1 VII 1865 r. skazany na karę śmierci, zamienioną postanowieniem 168...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.