podrozdzialik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potraktowano szeroko. Od dziejów osadnictwa na tym terenie, przez rozwój gospodarki pasterskiej, rolnej i leśnej, powstanie uzdrowisk oraz turystyki, aż po utworzenie Pienińskiego Parku Narodowego i rozpoczęcie niefortunnej inwestycji pod Niedzicą, którą omówiono tu dość szczegółowo. Zakończenie całości to kilka podrozdzialików prognozujących zmiany w przyrodzie Pienin, jakie zajdą w wyniku ukończenia inwestycji. Uczeni nie kryją pesymizmu i bezsilności. Wieloletnia walka z absurdalnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.