podrusztowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przestrzeń podrusztowa powinna być połączona z powietrzem zewnętrznym otworami o odpowiedniej wielkości. Przyjmuje się, że powierzchnia tych otworów winna wynosić ponad 11% powierzchni złoża. Na temperaturę złoża ma wpływ m. in. jego obudowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.