podsadzkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 136 Kraj, ludność, państwo Departament Księgowo-Finansowy — Dyrektor: Antoni Karolewski Departament Energo-Mechaniczny — Dyrektor: Bonifacy Pietranek Departament Górniczy — Dyrektor: Stanisław Lasek Departament Energetyki — Dyrektor: Tadeusz Dryzek Departament Geologii i Nafty — Dyrektor: vacat Departament Inwestycji — Dyrektor: Jerzy Kolbe Departament Budżetowo-Administracyjny — Dyrektor: Jerzy Gałkowski Główny Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Roman Grabianowski Zarząd Szkolenia Zawodowego — Katowice, 3-go Maja 45 — Dyrektor: Stanisław Wilczyński Jednostki podporządkowane bezpośrednio Ministrowi: Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego, Zjednoczenie Energetyczne, Zjednoczenie Przemysłu Naftowego, Zjednoczenie Budownictwa Górniczego, Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego, Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych, Stacja Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego, Biuro Projektów Przemysłu Węglowego, Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych, Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki, Centrala Zbytu Węgla, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Energetyki, Instytut Naftowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.