podsieka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 762 M i 1 j u k o v, Oćerki, t. I, str. 75, przyjmuje, że na północy państwa moskiewskiego istniało tylko rolnictwo wypaleniskowe, i to w niewielkich rozmiarach; jednakże bliższe badania wykazują, że i tam na terenach zaludnionych dawniej znano i trójpolówkę. N. Rożkov, Sel’skoe chozjajstwo, str. 86, uważa, że „podsieka" występowała tylko na terenach świeżej kolonizacji, mylnie jednak sądzi, że gospodarka wypaleniskowa miała charakter koczowniczy, i tym samym nie liczy się z możliwością jej występowania jako systemu ubocznego i drugorzędnego również na obszarze dawnego osadnictwa, tam mianowicie, gdzie znajdowały się duże przestrzenie odłogów oraz ziemi uprawianej dorywczo. Natomiast Ljaśćenko,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.